รองเท้าในช่วงไว้อาลัยที่เหมาะสม

การแต่งตัวไว้อาลัยแด่ผู้ล่วงลับ หลังจากรัชสมัยของรัชกาลที่ 8 มีการกำหนดไว้ว่าควรแต่งตัวด้วย ‘ชุดดำ’ ทั้งหมด
แต่ถึงยังไงการแต่งตัวไว้ทุกข์ก็ควรเน้นความสะดวกของผู้แต่ง หากมีความจำเป็นเราสามารถใส่สีขาว หรือสีอื่นๆแซมควรอยู่ในกาลเทศะ ความเหมาะสม และ ดูสำรวมที่สุดค่ะ

ซึ่งจากการน้อมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในปี 2559 นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ส่วนพนักงานเอกชน หรือประชาชนทั่วไปสามารถแต่งกายไว้อาลัยได้ตามความเหมาะสมค่ะ (หรือแต่งตัวไว้อาลัยด้วยชุดโทนสีสุภาพ,ขาว-ดำ 30 วัน)

ข้อสำคัญ ห้ามนำเครื่องประดับที่เป็นตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบรมวาศานุวงศ์ที่ยังมีชีวิตมาติดประดับบนเสื้อผ้า เช่น เข็มอักษรพระนาม, เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ เป็นต้น เนื่องจากเป็นสิ่งไม่สมควร ซึ่งสิ่งของอันเป็นมงคลไม่ควรอยู่กับสิ่งของที่ไม่เป็นมงคล

ในส่วนของรองเท้า หากเป็นไปได้แนะนำเป็นรองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ หรือคงสีพื้นๆเรียบๆให้มากที่สุด

ข่าวสารอื่น ๆ